Zacco | CISO as a Service - ledningssupport inom informationssäkerhet

CISO as a Service

Har du en tydlig säkerhetsstrategi? Har du nya krav på dig från din kund? Har din nuvarande CISO sagt upp sig? Behovet av en tillfällig CISO kan variera, och vi kan hjälpa dig fylla ditt behov.

Chief Information Security Officer-as-a-Service (CISOaaS), it-säkerhetsdirektör som tjänst, tillhandahåller dedikerat och kunnigt ledarskap inom informationssäkerhet för att stödja din organisation antingen som en tillfällig lösning för att överbrygga ett glapp mellan anställningar eller som långsiktig lösning. Genom vår tjänst CISOaaS får du tillgång till en dedikerad konsult som med hjälp av ett helt team av experter kan tillhandahålla dig support och vägledning inom säkerhet och erfarenhetsbaserad styrning, och som driver organisationens informationssäkerhetsprogram framåt.

Våra säkerhetsexperter kan:

  • Förse din organisation med enkostnadseffektiv metod för att hantera informationssäkerhetssystem och risk
  • Utöka och förbättra din organisations informationssäkerhetsfunktioner
  • Tillhandahålla en löpande säkerhetsnärvaro och säkerställa att risker och incidenter begränsas och undvika allvarliga affärsförluster

CISOaaS hjälper dig att överbrygga ett glapp eller intensifiera ditt säkerhetsarbete

CISOaaS kan hjälpa en organisation att identifiera dess aktuella informationssäkerhetsmognad, aktuella hot och risker, vad som behöver skyddas och nivån på det skydd som behövs liksom vilka regelkrav som behöver uppfyllas. Nämnda CISO sammanställer en säkerhetsstrategi som säkerställer att den grundläggande funktionen implementeras och underhålls, risker minskas och mognadsnivån på cybersäkerheten ökas.
Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg