Zacco | Corporate Domain Management - registrera, köpa, bevaka domäner som tillgångar

Corporate Domain Management

Ett företags identitet online kan vara en av dess mest värdefulla tillgångar i dagens digitala värld. Med vår tjänst för förvaltning av domännamn (Corporate Domain Management) hjälper vi dig att kontrollera, skydda och hantera dina domännamn, som ofta anses vara den digitala motsvarigheten till ditt varumärke. Kontakta oss så hittar vi en skräddarsydd lösning!

Vårt erbjudande gällande förvaltning av domännamn innefattar världsomspännande registrering av domännamn, högkvalitativa DNS-lösningar och avancerade tilläggstjänster:

  • Domännamnsregistrering: Domännamnet är en vital del av er identitet online. Vi hjälper dig att registrera och förvalta dina domännamn globalt. Vår tjänst omfattar alla traditionella generiska toppdomäner (såsom .com), såväl som nya sådana (t ex .shop), samt fler än 370 olika landsdomäner.

   

  • Domännamnsförsäkring: Zacco har en ledande ansvarsförsäkring som omfattar varje förnyelse av domännamn i vår förvaltning, vid den osannolika händelsen att en sådan skulle behövas. Allt arbete som utförs av Zacco täcks vidare av Zaccos generella ansvarsförsäkring.

   

  • Domain Name Lock: Domännamnslås är en säkerhetsfunktion som förhindrar obehöriga, oönskade eller oavsiktliga ändringar av ett domännamn. När denna funktion är implementerad är det inte möjligt att överföra domännamnet till en annan registrar, att ändra ägare, att radera domännamnet, att ändra namnservrar eller uppdatera kontaktuppgifter.

   

  • Konsolidering av portfölj: Vi hjälper dig att konsolidera din domännamnsportfölj till en enda registrar, med centraliserad hantering och en dedikerad kontaktperson. I samband med en konsolidering kan du välja att använda Zacco’s DNS-tjänst, eller använda externa namnservrar.

   

  • Lokal närvaro: Många toppdomäner begränsar registreringen av domännamn genom specifika krav, såsom att endast tillåta lokala företag eller individer att registrera domännamn. Vi erbjuder vår s k Local Presence-tjänst för fler än 200 toppdomäner, vilket möjliggör för dig att registrera domännamn som annars inte hade varit tillgängliga.

   

  • DPML-block: Domain Protected Mark List (DPML) ger varumärkesinnehavare möjligheten att blockera registrering av domännamn som innehåller ett visst varumärke för samtliga toppdomäner som administreras av en given organisation. Kontakta oss för mer information om hur du kan anmäla ditt varumärke till DPML.

   

  • Sekretesstjänster: Med våra sekretess- och proxytjänster, erbjuder vi registerförenlig anonymitet, och håller din identitet konfidentiell. Exempelvis kan detta användas när domännamn ska registreras för ett nytt varumärke som ännu inte har tillkännagivits.

   

  • Snapback/backorder-tjänster: Är det domännamn som du länge har längtat efter på väg att löpa ut och därmed släppas till allmänheten? Vi hjälper dig att fånga upp domännamnet vid dess utlöpsdatum, överföra det till dig och säkerställa korrekt ägandeskap.

   

  • Policy- och strategidokument: En domännamnspolicy täcker vanligtvis sådana aspekter såsom vilka domäner som ska registreras, vem som ska ha åtkomst, teknisk hantering och organisationsstrukturer. Vi hjälper dig att utarbeta en policy och en domänstrategi som är lämplig för din specifika affärsverksamhet.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg