Zacco | Cyber Risk Assessments - upptäck säkerhetshål

Cyber Risk Assessments

Är du medveten om vilka risker du är utsatt för eller vilka riskbedömningar som det krävs att du utför? Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att skydda sina digitala tillgångar på? Zacco hjälper dig öka din medvetenhet.

Cyber Risk Assessment (riskbedömning för cybersäkerhet) utgör processen för att identifiera, analysera och utvärdera risk. Tjänsten säkerställer att de IT-säkerhetskontroller/-funktioner som du väljer att implementera är anpassade till riskerna som din organisation möter och är villiga att acceptera. Utan en riskbedömning som informerar och kvantifierar dina olika säkerhetsval, riskerar du att kasta bort tid och pengar på fel åtgärder och av fel orsak, såsom på hot med väldig låg sannolikhet eller skadeverkan på er organisation.

 På samma sätt är det möjligt att du undervärderar eller förbiser risker som skulle kunna förorsaka allvarlig skada. Det är en av anledningarna till varför så många ramverk, standarder och lagar – inklusive GDPR (General Data Protection Regulation) och DPA (Data Protection Act) 2018 – kräver att riskbedömningar utförs.

Riskbedömning hjälper dig att prioritera dina insatser

En riskbedömning inleds med att de olika informationstillgångarna (såsom hårdvara, system, databaser, applikationer, kunddata och intellektuell egendom) som skulle kunna påverkas av en cyberattack identifieras, varefter de olika risker och hot som skulle kunna påverka dessa tillgångar diskuteras. Efter detta utför vi en riskuppskattning och en utvärdering, och väljer sedan ut de kontroller och system som är nödvändiga för att begränsa de identifierade riskerna.
Det är viktigt att kontinuerlig övervaka och utvärdera riskmiljön för att upptäcka förändringar i organisationen. Vi kan hjälpa dig att bibehålla en god överblick över hela riskhanteringsprocessen.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg