Zacco | Utredning av dataintrång & support - ransomware, phishing, GDPR-brott

Utredning av dataintrång & support

Misstänker du att personuppgifter har läckt ut från din organisation? Behöver du hjälp med utredningen innan du rapporterar av GDPR-skäl? Zacco kan assistera dig så att du upprätthåller kontroll över dina digitala tillgångar som exempelvis person uppgifter.

Oavsett om det är en anställd som skickar e-post till fel mottagare, en server som går förlorad vid överföring eller omnågon uppsåtligt stjäl data, så måste intrånget rapporteras till relevanta myndigheter, aktieägare och företag som du arbetar med.

Oavsett vad problemet är, om det är utpressningsprogram, stöld av personuppgifter eller en nätfiskeattack, kan våra erfarna analytiker hjälpa till att identifiera och begränsa skadorna och skriva en rapport som hjälper dig att skydda din affärsverksamhet. Rapporten kan skräddarsys för internt bruk, för domstolsförfarande eller för användning inför Datainspektionen eller andra relevanta myndigheter.

Vi kan hjälpa dig med varje steg på vägen

För att skydda er och undvika dryga böter, behöver ni ha allt dokumenterat, eftersom detta skulle kunna användas som bevis i ditt ärende. Våra experter kan bistå i processen och kan hjälpa er att formulera de inledande dokumenten liksom att genomföra utredning och färdigställa rapporten om intrång skulle ske. Kontakta oss idag!
 

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg