Zacco | Upprätthålla en design - försvara din design mot intrång

Upprätthålla varumärke

Om du behöver upprätthålla ditt varumärke, eller behöver fullfölja ärendet efter ett varumärkesintrång behöver du stöd vid en rättsprövning av varumärket. Vi kan hjälpa dig i båda fallen.

Även om rättstvist är en sista utväg, är det ibland nödvändigt att vidta rättsliga åtgärder för att skydda din exklusiva rättighet och för att bibehålla värdet på ditt varumärke.

I behov av att upprätthålla varumärke?

Zaccos varumärkesombud har erfarenhet av att hantera olika juridiska utmaningar inom området varumärkeslagstiftning, och vi biträder ofta våra klienter med hantering av rättsfall även där det saknas tidigare motsvarighet. Vi kan hjälpa till att genomdriva dina varumärkesrättigheter i olika skeden. Till exempel genom att:

  • Assistera vid hantering av intrång i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, liksom i de flesta jurisdiktionsområden med hjälp av vårt breda internationella nätverk av samarbetspartners.
  • Representera våra klienter vid tvistemålsförfaranden i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, eller i andra jurisdiktionsområden med hjälp av vårt nätverk av samarbetspartners.
  • Säkerhetsställa våra klienters rättigheter online när intrång inträffar på webbplatser, online marknadsplatser eller sociala medier

Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg