Zacco | Ansökningsförfarande för design/mönster - registrera och skydda din design

Ansökningsförfarande för design/mönster

Ansökningsförfarande för mönster gör det möjligt att få skydd för den individuella utformningen av en ny produkt. Zacco kan hjälpa dig att registrera ett mönster och använda detta som ett kompletterande skydd för patenterade produkter; och som ett viktigt instrument och komplement till din varumärkesstrategi.

Du kan skydda ett mönster oavsett om den underliggande produkten är funktionell eller huvudsakligen har dekorativt syfte. För att kunna skyddas ska mönstret vara nytt och ha särprägel. Det finns dock undantag när det gäller nyhetskravet, eftersom många länder, till exempel alla EU-medlemsstater, tillåter ett visst moratorium. Vi kan hjälpa till att bedöma detta.

Zacco: Komplett service gällande mönsterskydd

Genom vårt globala nätverk kan vi hjälpa till att få mönsterskydd i nästan alla länder i världen. Vi kan bistå vid varje steg under processen till att göra ditt mönster till en kommersiell framgång: från undersökningar och kontroller före ansökan), till dokumentation och licensiering och, till bästa tillvägagångssättet om intrång skulle ske. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg