Zacco | Förnyelser av design - förnya dina mönsterregistreringar

Förnyelser av design

För att upprätthålla din designregistrering behöver du betala en förnyelseavgift. Om detta inte sker kommer din designregistrering att löpa ut, och du kommer att förlora dina rättigheter.

Förnyelseavgifterför design är avhängiga av regelverket och det land eller region där du önskar ha kvar din design.

Registered Community Design/registrerat gemenskapsmönster som har inlämnats hos EUIPO måste förnyas vart femte år upp till maximalt 25 år.

En ingång för alla dina IP-tjänster

Vi tror att klienterna får den bästa hjälpen med sina IP-ärenden om man har en gemensam ingång för alla IP-tjänster. Detta är anledningen till att vi konstant strävar efter att utveckla våra tjänster, såsom förnyelsehantering, genom att använda de främsta lösningarna. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna av förnyelsetjänster på marknaden och får därmed den mest kostnadseffektiva lösningen och högsta säkerheten för dig.

För vidare information om våra förnyelsetjänster, vänligen kontakta närmaste Zacco-kontor eller vårt förnyelse-team direkt på: renewals@zacco.com.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg