Coronavirus: Zacco will remain in operation... Read more

Coronavirus: Zacco will remain in operation... Read more

Förnyelser av design

För att upprätthålla din designregistrering behöver du betala en förnyelseavgift. Om detta inte sker kommer din designregistrering att löpa ut, och du kommer att förlora dina rättigheter.

Förnyelseavgifterför design är avhängiga av regelverket och det land eller region där du önskar ha kvar din design.

Registered Community Design/registrerat gemenskapsmönster som har inlämnats hos EUIPO måste förnyas vart femte år upp till maximalt 25 år.

En ingång för alla dina IP-tjänster

Vi tror att klienterna får den bästa hjälpen med sina IP-ärenden om man har en gemensam ingång för alla IP-tjänster. Detta är anledningen till att vi konstant strävar efter att utveckla våra tjänster, såsom förnyelsehantering, genom att använda de främsta lösningarna. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna av förnyelsetjänster på marknaden och får därmed den mest kostnadseffektiva lösningen och högsta säkerheten för dig.

För vidare information om våra förnyelsetjänster, vänligen kontakta närmaste Zacco-kontor eller vårt förnyelse-team direkt på: renewals@zacco.com.

Prata med oss!

 • Senior Partner Regional Director, Norway & the UK
 • Bergen
 • Oslo
 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Göteborg
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Sales Manager Sweden West
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Vice President and Director Digital Business
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO, Zacco group
 • Copenhagen
 • Director Cyber Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Øresund
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg