Zacco | DevSecOps - säker utveckling och agila arbetsprocesser

DevSecOps

Syftet med DevSecOps är att höja kompetensen inom säkerhet för personer från alla typer av discipliner och organisationer. Eftersom cyberbrott tyvärr ökar, har IT-säkerhet aldrig varit viktigare ännu. Zaccos systemutvecklare med säkerhetsinriktning kan hjälpa dig att hålla dina immateriella tillgångar säkra

DevSecOps är förkortningen för Development, Security and Operations. Kort sagt: att ha ett DevSecOps-ramverk (som använder särkilda DevSecOps-verktyg och tillhörande processer) säkerställer att säkerhet byggs in i webbapplikationer och inte endast läggs till i efterhand på ett osystematiskt sätt. Detta minskar risken för misstag och attacker.

Vårt Secure Development-team kan tillhandahålla:

  • Teknisk assistans för att integrera nödvändiga säkerhetslösningar och skapa så kallade “security hooks” (inom CI/CD-pipeline) för effektiv och säker systemutveckling och tillhörande körningar.
  • Konsulttjänster inklusive bedömning av brister, policy- och ramverksutveckling för DevSecOps, kompetensbedömning och teamstrukturering av DevSecOps, möjliggöra efterlevnad av DevSecOps.
  • Kompetensutveckling och utbildning för experter och organisationer inom DevSecOps, inklusive utveckling av säker kod och DevSecOps, introduktion till DevSecOps-säkerhet, verktygsintegration för DevOps och hantering av DevSecOps för säkerhetschefer.

Zaccos systemutvecklare med säkerhetsinriktning har omfattande erfarenhet, och vi kan hjälpa till att säkra dina data eller andra digitala tillgångar när vi bygger ditt DevSecOps-ramverk. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Digital Trust Denmark A/S
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg