Zacco | Tvister och upprätthållande av rättigheter inom Digital Brands - take-down av skadliga domäner

Tvister och upprätthållande av rättigheter inom området Digital Brand

De erfarna konsulterna, juristerna och advokaterna inom Zacco kan hjälpa till med många olika typer av intrång som du som varumärkesägare kan råka ut för på internet.

Domännamnstvister

Har någon registrerat ett domännamn med ditt varumärke eller företagsnamn i det? Kanske har man registrerat en felstavad eller på annat sätt förvillande lik version av ditt domännamn? Våra jurister och advokater har en omfattande erfarenhet av domännamnstvister. Flera av dem är dessutom sedan lång tid tillbaka medlemmar i både nationella och internationella tvistlösningsorgan.

Takedowns

Att tvista om ett domännamn är inte alltid möjligt eller ens nödvändigt. Exempelvis kan det vara det faktiska innehållet på en webbplats som utgör intrång på ditt varumärke eller dina produkter (istället för det faktiska domännamnet), eller så kräver stora volymer av intrång en alternativ taktik för att hålla kostnaderna i schack. Våra erfarna konsulter vet hur man snabbt tar ner webbplatser, konton på sociala medier och annat digitalt innehåll som utgör intrång, vilket ger ett effektivt upprätthållande av ert varumärkerenommé samtidigt som kostnaderna hålls nere.

 

Vare sig du behöver stöd med ett pågående problem eller önskar att vi hjälper dig att identifiera domännamn eller annat digitalt innehåll som utgör intrång är vi här för att hjälpa till. Vid behov upprätthåller vi därtill dina rättigheter i relevant juridiskt system. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg