Zacco | Due diligence för digitala varumärken

Due diligence inom området digitala varumärken

När man förvärvar ett nytt företag gör man ofta efterforskningar gällande det företagets affärsmöjligheter, deras finansiella status, deras anställda och företagets immateriella rättigheter såsom patent och varumärken. En tillgång som ofta glöms bort vid en due diligence-process är dock domännamn – en digital tillgång som kan vara minst lika betydelsefull och värdefull.

Utifrån erfarenhet har vi lärt oss att de förvärvande företagen ofta missar att inkludera digitala tillgångar såsom domännamn och sociala medier vid en due diligence. Inom Zacco kan vi hjälpa dig med att gå igenom, verifiera och bedöma domännamnsportföljen hos ett företag samt identifiera deras närvaro på sociala medier, liksom förekomst av sådana problem som vanligen finns inom dessa områden.

Genom att inkludera detta i förvärvsprocessen kan du undvika obehagliga överraskningar och onödiga kostnader.
Denna tjänst kan även kombineras med våra due diligence-erbjudanden inom andra tjänsteområden.
Är du på gång med att förvärva ett nytt företag eller gå ihop med en potentiell affärspartner, och vill säkerställa att du får det du betalar för? Låt oss hjälpa dig.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg