Zacco | Workshop & policy inom området digitala varumärken

Workshop & policy inom området digitala varumärken

Vi erbjuder utbildningsseminarier där vi samlar ihop relevant personal inom din organisation för att diskutera hur ditt företag bör ta itu med området domänhantering, varumärkesskydd online och e-postsäkerhet.

I samband med dessa seminarier arbetar vi fram användbara och varaktiga policyer som spänner över en eller flera av de tidigare nämnda områdena. Detta för att säkerställa att resultatet av arbetsinsatsen enkelt kan implementeras inom din organisation och dessutom fungerar över tid. Att skapa en domännamnspolicy eller generella sådana är därtill något vi erbjuder som en separat tjänst.

Intresserad av en workshop tillsammans med våra erfarna konsulter och jurister eller behöver du hjälp med att upprätta en policy? Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg