Zacco | Tjänster inom digital forensik - vi undersöker dataintrång och datastöld

Tjänster inom digital forensik

Misstänker du stöld av klientdata eller know-how efter att en anställd har slutat och börjat hos en konkurrent eller startat konkurrerande verksamhet? Eller behöver du en utredning för att rentvå ditt namn från falska anklagelser? Zacco kan hjälpa till med att tillvarata dina immateriella rättigheter och skydda dina digitala tillgångar om din kunddatabas.

Våra forensikere, med erfarenhet från poliskåren, kan genomföra kompletta undersökningar av datorer, servrar, telefoner och surfplattor, för att hitta kommunikation, filöverföringar och dokument för att avslöja vad som har hänt i ett specifikt ärende.

Vi kan exempelvis undersöka tidsstämplar på patentansökningar med ändamålet att avslöja vilken ansökan som skapades först och därför kan hävda rätten till patentet. Vi har även erfarenhet av att utreda huruvida dokument som tillhör ett företag har flyttats till externa enheter eller till molnet.

Proaktiv och reaktiv support

Vi har lång erfarenhet av att genomföra utredningar och uppträda i domstol. Vi kan hjälpa dig från det ögonblick du får en misstanke fram till tidpunkten som ärendet tas upp i rätten. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg