Zacco | Forward Patenting™ - systematisk innovationsproduktion och portfoliooptimering

Forward Patenting™

Behöver din befintliga patentportfölj en knuff framåt inom ett specifikt område? Du bör överväga att komplettera dina FoU-aktiviteter med en Forward Patenting™-workshop som leds av våra experter.

En väldefinierad och beprövad metod

Vi har utvecklat ett strukturerat sätt att generera och dokumentera idéer i workshop-träffar. I typfallet är intentionen att ta ett nytt grepp på dina ”traditionella” produkter och lägga till nya egenskaper eller funktioner som möter dagens och framtida krav i termer av hållbarhet eller digitalisering. Processen stärker tvärfunktionellt samarbete vilket dessutom är en av Zaccos särskilda styrkor. Patentkonsulter med erfarenhet av att utarbeta och handlägga patentansökningar leder och hjälper till på dessa seminarier.
Den effektiva processen tar endast begränsad mängd tid från de involverade kreativa personerna. Det hela resulterar i att alla lösa trådar samlas ihop och att alla idéer dokumenteras noggrant och tas om hand för att fortsätta framåt. Uppföljningsaktiviteterna inkluderar patenterbarhetssökningar och eventuellt nya patentansökningar.
Nyfiken på Zaccos metod Forward Patenting™?
Hör av dig och vi berättar mer om hur denna unika tjänst kan användas i och för ditt företag.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg