Zacco | Freedom-to-Operate

Freedom To Operate (handlingsfrihet)

Är du på väg att lansera en ny produkt på en ny marknad? Freedom to operate avser här möjligheterna att använda en teknologi kommersiellt. Är du säker på att din produkt inte gör intrång på någon annans immateriella rättigheter – eventuellt i ett annat land eller en annan region?

FTO-analys: Fastställa om du har handlingsfrihet

En freedom to operate-analys startar med en sökning på patent och pågående publicerade patentansökningar för att inringa teknologin inom vilken du vill få bekräftat din freedom to operate. Följaktligen ger en freedom to operate-sökning en lista med potentiellt relevanta rättigheter.
Vår freedom to operate-rapport kan ge tydliga indikationer huruvida du gör intrång på ett eller flera patent, eller ej. Dessutom kan vi tillhandahålla rekommendationer om hur du kan ”komma runt”, eller motsätta dig giltigheten hos rättigheter som betraktas utgöra hot mot din teknologi.
Kontakta oss! Våra experter hjälper dig att genomföra en freedom to operate-analys och tolka resultaten.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg