IP Due Diligence

Är du på gång att köpa, sälja eller gå ihop med ett företag eller överväger du kanske någon annan affärstransaktion? IP due diligence kan beskrivas som en granskning av immateriella tillgångar som antingen ägs eller licensieras av ett visst företag. Granskningen kan innefatta en genomgång av det faktiska ägandeskapet till tillgångarna, hur de skyddas, under hur lång tid tillgångarna är giltiga och vilka underhållskostnader som tas i anspråk, huruvida tillgångarna faktiskt är i kraft och, i förekommande fall, hur starka de är.

Varför due diligence?   Det skulle kunna handla om att du har pågående förhandlingar som berör det finansiella värdet på aktuell IP; exempelvis för finansierings- eller licensieringsändamål.   Beroende på dina krav kan en genomgång av din IP-portfölj i förhållande till din företagsstrategi företas. IP due diligence kan avslöja huruvida ditt företag har potentiella IP-rättigheter som du ännu inte har tänkt på att de kanske finns. Detta kan betyda att både din potentiella intäkt och värdet på ditt företag faktiskt kan vara högre än du tror. Eller kanske visar det sig att du äger tillgångar som har förlorat sin betydelse och har blivit en finansiell börda.   Behöver du hjälp med due diligence?   Zaccos konsulter har kunskapen och erfarenheten att hjälpa till med att sätta rätt nivå på en due diligence-genomgång. Många av våra rådgivare har erfarenhet internt som konsult och/eller IP-chef, vilket betyder att de har med sig även relevant industrikännedom och erfarenhet av affärsstrategier till förhandlingsbordet. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Göteborg
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Øresund
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Attorney at Law, Regional Director, Norway & the UK
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg