Zacco | Outsourcing av IP-portfölj - vi tar hand om dina patent, varumärken och design åt dig

Outsourcing av IP-portfölj

Behöver du hjälp med att konsolidera din IP-portfölj? Många av våra klienter väljer att outsourca sina portföljer till Zacco för att minska administration och kostnaden för handläggning och upprätthållande av dessa portföljer.

Finns det tillgångar, uppgifter och funktioner inom ditt IP-arbete som du behöver hjälp med att hantera? Kanske eftersom du saknar resurserna eller behöver hitta ett annat, mer kostnadseffektivt sätt, att hantera standardiserade processer. Om svaret är ja, kanske outsourcing av IP-portföljen är lösningen du söker.

Vi kan anpassa outsourcing-projektet efter dina behov

Beroende på vad för slags hjälp som behövs, kan Zacco handha följande åt dig:

  • En specifik del av din portfölj, till exempel de mellanviktiga IP-tillgångarna
  • Delar av din IP-process, till exempel patentärendehantering i relevanta jurisdiktioner, exempelvis USA, Europa och Kanada, eller screening för patenterbarhet gällande uppfinningsanmälningar osv.
  • Specifika yrkesfunktioner, till exempel paralegals eller konsulter inom patent och/eller varumärken
  • En viss sorts uppgifter, till exempel all administration gällande patent och/eller varumärken

Zaccos breda perspektiv på IP-rättigheter inkluderar även skydd av dina digitala tillgångar, såsom data, appar, kod eller programvara. Därför sträcker sig våra tjänster till att omfatta de närbesläktade områdena gällande skydd av digitala varumärken, cybersäkerhet och säkerhetsutveckling. Du kan alltså även välja att outsourca all hantering av exempelvis dina cybersäkerhetsfrågor till våra experter.

Zacco: Kostnadseffektiv outsourcing av din IP-portfölj

Sammanfattningsvis erbjuder vi:

  • Hantering av hela processen från idé/skapande tills IP-rättigheterna löper ut
  • Hantering av din IP-portfölj i era lokaler eller på våra kontor
  • Oberoende och högkvalitativ ärendehantering av patentansökningar i t.ex. USA, för EP, för PCT, Indien, Kanada, Brasilien och andra relevanta jurisdiktioner, till fasta avgifter som både ökar din kostnadskontroll och minskar de sammantagna kostnaderna


Vi har dedikerade och erfarna outsourcing-team som har mycket erfarna experter inom både patent, cybersäkerhet osv. Efter att ha diskuterat igenom behoven och volymer vid ett första presentationsmöte med klienten, presenterar vi en specialanpassad och konkurrenskraftig lösning. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg