Zacco | IP-riskhantering - att analysera, bedöma och hantera risker

IP-riskhantering

Riskhantering handlar om att identifiera risker som hänger ihop med immateriella tillgångar och, när de har identifierats, prioritera dem för att besluta vilka resurser som behöver allokeras för att förvalta dem.

En angelägenhet för varje affärsverksamhet

Vare sig du har eller inte har en IP-portfölj, är IP-riskhantering relevant eftersom du konstant är exponerad för risken för intrång på IP-rättigheter. Det kan vara att du gör intrång på andras rättigheter eller att det görs intrång hos dig som innehavare av IP-rättigheter. IP-intrång, vare sig du gör intrånget eller om du utsätts för intrång, är högriskfrågor som kan få betydande konsekvenser för din affärsstrategi, finansiella situation och ditt rykte.
Hur det än är bör sannolikheten för risk alltid balanseras mot de resurser som spenderas vid försök att eliminera riskerna. Ibland är en risk värd att ta, ibland inte.
En IP-riskanalys kan innehålla förslag på åtgärder som bör implementeras för att begränsa en detekterad IP-risk. För patent kan riskhantering inkludera Freedom To Operate-analyser (FTO) för att utvärdera relevansen hos patent och andra upptäckter som görs vid en sökning och fastlägga huruvida de kan ha någon påverkan på dina egna affärsaktiviteter.
Behöver du hjälp med att analysera och hantera risker? Hos Zacco tillämpar vi ett 360° perspektiv och kompletterar våra traditionella IP-skyddstjänster med exempelvis digitala IP- och cybersäkerhetstjänster. Detta innebär att du får mycket mer än det genomsnittliga IP-perspektivet på dina ärenden. Hos Zacco som din betrodda och säkra partner får du en unik kombination av juridisk, teknisk och digital kompetens, samt cybersäkerhetskompetens. Prata med oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg