Zacco | Utveckling av IP-strategi

Utveckling av IP-strategi

Har du kontroll på dina immateriella tillgångar? Att utveckla en IP-strategi innebär att du tar kontroll över din portfölj med immateriella tillgångar och utarbetar en långsiktig plan för hur du ska bedöma och utnyttja deras värde.

Analysera din affärsverksamhet
Vilka immateriella tillgångar finns i ditt företag? Är dina viktigaste tillgångar skyddade? Kan du omsätta några tillgångar som du inte behöver i pengar? Oavsett vilka frågor som du kan tänkas ha är alla företag olika och det finns inga standardlösningar för en korrekt IP-strategi. Det som Zacco erbjuder är en IP-strategi som skräddarsys av ett handplockat team sätts ihop för att bäst passa ditt företag. Vi tillhandahåller råd som stärker din position inför framtida eller aktuella förhandlingar om du är intresserad av att köpa, sälja eller licensiera IP. Det kan till och med finnas tillgångar som du inte har tänkt på att de finns.
Strategiska rekommendationer
När vi har analyserat ditt företags marknadssituation i kombination med styrkor och svagheter hos din IP, går vi tillsammans med dig igenom ditt företags övergripande strategi för att definiera bästa möjliga vägar/strategiska val för dig att ta ställning till. Även om du beslutar dig för att inte alls använda traditionell IP, utan hellre affärshemligheter, open source eller crowdsourcing, är det ändå lämpligt att kontinuerligt övervaka marknaden för att ta väl underbyggda beslut kring IP (eller icke-traditionell IP). Och därefter kan du ta nästa steg som innebär att implementera strategin som du har beslutat dig för.
Behöver du hjälp att definiera en genomförbar strategi för dina IP-tillgångar?
Zacco har 150 års erfarenhet av att hantera våra klienters immateriella tillgångar. Med vårt 360⁰ perspektiv på intellektuell egendom hjälper vi dig att utveckla en IP-strategi som täcker in mer än just dina patent, varumärken och design/mönster. Vi går längre och ser till att strategin tar med andra tillgångar såsom dina data, klientregister och domännamn i beräkningen. Kontakta oss nu!

 

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg