Zacco | Implementering av IP-strategi

Implementering av IP-strategi

För att implementera IP-strategin som du har beslutat dig för innebär att vidta nödvändiga åtgärder för att sprida strategin inom din organisation och ta kommandot över den.

Omvandling av strategidokument till aktiviteter och åtgärder Komplexiteten hos denna överföring varierar beroende på syfte, teknologi, storlek och hur moget företaget är. Dessa är några av de åtgärder som du kan vidta när du siktar på en lyckad och hållbar implementering:

  • För att ta kommandot inom hela organisationen, behöver du tydligt formulera hur IP-strategin stöder affärsmålen och gör dem mätbara
  • Identifiera de typer av IP som krävs för varje given innovation, t.ex. traditionellt patent, affärshemligheter, defensiva publikationer
  • Justera och införa interna och externa processer för att säkerställa att input avseende dina patentaktiviteter eller andra IP-aktiviteter, såsom utformande och inlämning av ansökningar, är anpassade till den valda affärsstrategin
  • Utbilda dina innovatörer och uppfinnare inom IP-medvetenhet
  • Utföra IP-landskapsanalyser för din IP och motsvarande för dina konkurrenter på en regelbunden basis
  • Använd din IP i förhållande till annan IP och mot exempelvis piratkopiering och förfalskning
  • Ta fram och mät värdet på din IP, exempelvis genom licensavtal

Få Zaccos hjälp att säkerställa en smidig implementeringsprocess Zacco kan hjälpa dig att underlätta en lyckad implementering och fungera som din externa samarbetspartner. Vi erbjuder även rådgivning, exempelvis vad gäller digital närvaro för ditt företag och dina produkter online – våra Digital Brand-tjänster och cybersäkerhetstjänster, kan hjälpa dig att minimera risken för dina innovationer och information som oavsiktligt sprids, avslöjas och nås av obehöriga parter. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg