Zacco | IP-strategi workshops och rådgivning - Vidareutbildningar inom immaterialrätt

IP-strategi workshops och rådgivning

Planerad utbildning i form av workshops och coaching bidrar till en ökad IP-medvetenhet och bättre beslut gällande immateriella tillgångar inom hela din organisation.

Kunskap är nyckeln

Oberoende av ditt utgångsläge, och även om du är förhållandevis rutinerad att arbeta med en IP-konsultbyrå som Zacco och/eller redan har intern IP-kompetens, kan du ha nytta av synergiperspektivet som presenteras vid en IP-strategi-workshop. Där kan vi tillsammans utbyta kunskaper och erfarenheter.
Alternativt kan du ha glädje av individuellt anpassade rådgivningsträffar för att finslipa dina specifika IP-kunskaper.
Zacco kan hjälpa dig med att:

  • Skaffa fundamental kunskap om IP eller specifika IP-relaterade ämnen
  • Utnyttja aktuell IP och dess relevans för ditt företag
  • Koppla ihop din IP med dina affärsmål och kommersialisera din IP
  • Besluta om de bästa strategierna för upprätthållande och försvar
  • Upptäcka missade IP-möjligheter i ditt företag
  • Skydda din innovation och information som du äger från oavsiktligt offentliggörande och obehörig åtkomst

Kontakta oss! Zacco sätter upp ett unikt team av relevanta experter och utarbetar en lämplig agenda för att förbereda dig och din IP för ditt specifika geografiska område, dina marknader och dina produkter.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg