Zacco | Processföring och tvistlösning - immaterialrätt, IP-rättigheter

Processföring och tvistlösning

Processföring och tvistlösning är medel för att förhindra konkurrenter från att olovligen använda dina skyddade immaterialrättigheter. Våra jurister har bred erfarenhet inom alla branscher och kan vara kompetent och effektivt stöd.

Nyckeln till fördelaktiga uppgörelser

Tvister är ibland oundvikliga och att lösa tvister kräver bland annat erfarenhet av processföring och specialistkunnande. Hos Zacco besitter vi dessa kunskaper. Vi kan leda dig igenom domstolsprocesser och andra tvistförfaranden på ett professionellt sätt och koordinera parallella förhandlingar i flera länder. När man siktar på fördelaktiga uppgörelser är erfarenhet och goda kunskaper avgörande.

Skräddarsydd juridisk och teknisk expertis

Våra jurister har omfattande erfarenhet av immaterialrätt och tvister. De samarbetar ofta med interna kollegor för att säkerställa att det blir ett fördelaktigt resultat. Om ditt ärende kräver teknisk expertis, till exempel gällande en patenträttstvist, samarbetar den ansvariga juristen med en patentkonsult. Våra patentkonsulter har bred erfarenhet av domstolsförfaranden och uppträder ofta i rätten som expertvittnen eller som tekniskt biträde vid patenttvister.

Jurister till din tjänst

Våra jurister som är involverade i domstolsförfaranden och annan tvistlösning har auktorisation att uppträda inför EPO och EUIPO, och vid relevanta domstolar i sina respektive länder. De kan hjälpa till vid varje steg på vägen.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg