Zacco | Nyhetsgranskning - är din uppfinning ny och patenterbar?

Nyhetsgranskning

Kvalificerar sig din uppfinning för att bli patenterad? Nyhetsgranskning är sökningar gällande tidigare känd teknik (prior art). Sökningen sker vanligtvis i patentpublikationsdatabaser eller databaser som omfattar vetenskapliga publikationer, och syftet är att generellt fastställa nämnda tidigre kända teknik mot bakgrund av en uppfinning.

Nyhetsundersökning: kontrollera patenterbarhet En nyhetsgranskning är ett första steg i en patenterbarhetssökning. När du ansöker om ett patent måste uppfinningen som beskrivs i ansökan vara ny för att beviljas. Innan en patentansökan lämnas in kan det under vissa omständigheter vara lämpligt att genomföra en nyhetssökning för att ta reda på så mycket som möjligt om nämnda state of the art.   Behöver du hjälp med en nyhetssökning? Vi erbjuder skräddarsydda sökningar anpassade till dina specifika behov. Vi har våra egna sökexperter och har tillgång till globala databaser med patentpublikationer liksom tekniska och akademiska publikationer. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg