Zacco | Outsourcing-avtal - juridisk lösning för din IT-support

Outsourcing-avtal

Överväger du att outsourca ett IT-projekt, eller kanske till och med företagets hela IT-infrastruktur? Är du en leverantör av outsourcing-tjänster? Zacco kan hjälpa dig att hitta de lämpliga juridiska lösningarna.

Att outsourca IT-projekt, IT-uppgifter eller till och med hela IT-infrastrukturer har blivit allt mer populärt under de gångna två årtiondena. Det har ofta visat sig vara ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till att anställa , leda och hantera detta internt. Otillräckliga förberedelser eller implementering av ett outsourcing-projekt kommer oundvikligen att kosta både kunder och serviceleverantör tid, pengar och trovärdighet. Det är lika viktigt för båda parter att uppmärksamma alla nyckelfaktorer.

En brist på förståelse för processer efter  det att avtal har träffats gällande exempelvis beslutanderättigheter kan lätt resultera i att tjänster inte blir utförda, implementeringsaktiviteter avstannar och andra frustrerande situationer uppstår. Däremot kommer ett väl förberett och väl genomfört projekt, som har anförtrotts rätt tjänsteleverantör att ge den flexibilitet, erfarenhet, kunskap och kostnadseffektivitet som kunden förväntar sig, med den arbetsinsats som tjänsteleverantören avsåg.

Outsourcing på rätt sätt

En nyckelfaktor för framgångsrik outsourcing är att skapa den lämpliga kontraktsstrukturen och säkerställa att både kund och tjänsteleverantör har en grundlig förståelse för kontraktets utformning. Zaccos team av specialister finns för att hjälpa till med alla aspekter av denna uppgift. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg