Patentårsavgifter

Patentårsavgifter är avgifter som en patentinnehavare måste betala för att upprätthålla ett beviljat patent. Om dessa inte betalas kommer patentet att falla och du som patentinnehavare förlorar dina rättigheter före det planenliga utgångsdatumet. Belopp och frekvens för denna avgift skiljer sig åt i enlighet med nationell eller internationell rätt, men ofta förfaller de till betalning på årlig basis, därav namnet “annuities”.

Tillförlitlighet kombinerat med konkurrenskraftiga priser

Hög säkerhet och kostnadskonkurrens – de är de två viktigaste faktorerna för företag när det gäller hantering av årsavgifter. För att tillgodose dessa punkter, anlitar Zacco de bästa leverantörerna inom årsavgiftshantering på marknaden för att få den mest kostnadseffektiva lösningen och den högsta säkerheten för dig. Vi är övertygade om att vår lösning ger dig de lägsta totala kostnaderna och vi vill gärna utmana dig kring detta om du har en annan uppfattning.
Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Göteborg
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Øresund
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Attorney at Law, Regional Director, Norway & the UK
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg