Zacco | Patentårsavgifter - förnya dina patenträttigheter

Patentårsavgifter

Patentårsavgifter är avgifter som en patentinnehavare måste betala för att upprätthålla ett beviljat patent. Om dessa inte betalas kommer patentet att falla och du som patentinnehavare förlorar dina rättigheter före det planenliga utgångsdatumet. Belopp och frekvens för denna avgift skiljer sig åt i enlighet med nationell eller internationell rätt, men ofta förfaller de till betalning på årlig basis, därav namnet “annuities”.

Tillförlitlighet kombinerat med konkurrenskraftiga priser

Hög säkerhet och kostnadskonkurrens – de är de två viktigaste faktorerna för företag när det gäller hantering av årsavgifter. För att tillgodose dessa punkter, anlitar Zacco de bästa leverantörerna inom årsavgiftshantering på marknaden för att få den mest kostnadseffektiva lösningen och den högsta säkerheten för dig. Vi är övertygade om att vår lösning ger dig de lägsta totala kostnaderna och vi vill gärna utmana dig kring detta om du har en annan uppfattning.
Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg