Zacco | Patentansökan - säkra rättigheterna till din uppfinning

Patentansökan

Har du utvecklat en teknisk lösning som du inte vill avslöja för dina konkurrenter? I så fall kan ett patent vara en värdefull tillgång. Att patentera en idé eller en produkt ger dig ensamrätten till din uppfinning och kan förhindra andra från att tillverka, sälja eller använda din uppfinning.

Tre grundläggande kriterier för patenterbarhet

För att din uppfinning ska vara patenterbar måste den:

  • Uppfylla kraven för nyhet. Den får inte vara allmänt känd någonstans i världen före datumet för inlämning av din patentansökan.
  • Uppfylla kraven för uppfinningshöjd. Den får inte vara uppenbar för en fackman inom teknikområdet vid datumet för inlämning av din patentansökan.
  • Kunna användas industriellt. Det måste finnas en industriell tillämpning.

Hur man söker ett patent

För att få ett patent behöver du lämna in en patentansökan vid ett patentverk. Patentansökan ska inkludera ett eller flera patentkrav som definierar din uppfinning. Dessa patentkrav fastställer patentskyddets omfång.
Efter att din patentansökan har lämnats in, gör patentverket en nyhetssökning och granskar din uppfinning för att bedöma kriterierna som anges ovan. Baserat på denna granskning kan ditt patent beviljas.
Kontakta oss så hjälper vi dig med att utarbeta ett utkast till din patentansökan och leder dig igenom ansökningsprocessen!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg