Zacco | Patenttvist - representation och support, hävning

Patenttvist

Har du tagit emot ett "cease and desist-brev", varningsbrev, från en konkurrent? Använder dina konkurrenter teknologi som är skyddad av ditt patent? Har din uppfinning tillverkats och sålts utan ditt tillstånd? I alla dessa situationer kan du vara nära att dras in i en patenträttsprocess.

Enforcement or defense? Patent litigation calls for experts

Patent litigation is a complex and protracted procedure irrespective of whether the procedure is initiated by you or by an opposite party such as a competitor. Our experts can represent you directly or provide litigation support to another legal counsel that acts as your trusted representative before the authorities.
Our patent litigation team at Zacco offers expert guidance and support. Depending on the case and your requirements, we will work alongside internal or external legal counsels from our large network. Contact us!

 Genomdriva rättigheter eller försvara sig? Patenttvister kräver experthjälp

En patenttvist är en komplex och utdragen procedur oavsett om den initieras av dig eller av motparten, exempelvis en konkurrent. Våra experter kan representera dig direkt eller tillhandahålla rättstviststöd till ett annat juridiskt biträde som fungerar som din betrodda representant vid myndigheterna.
Zaccos patenttvistteam erbjuder expertvägledning och stöd. Beroende på ditt ärende och dina krav, arbetar vi sida vid sida med interna eller externa juridiska biträden i vårt stora nätverk. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Digital Trust Denmark A/S
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg