Zacco | Patentövervakning - bevaka dina och andras patenträttigheter

Patentövervakning

Vill du hålla dig ajour gällande potentiella intrång på dina rättigheter? Patentövervakning är en nödvändig tjänst som hjälper dig att behålla ett starkt grepp om dina patenttillgångar och möjliggör för dig att genomdriva dina rättigheter.

Information är nyckeln till framgång

Vikten av IP-skydd ökar. Ett beviljat patent betyder inte att du kan luta dig tillbaka och lita på att din uppfinning är skyddad. Det är din uppgift att få syn på potentiella intrång på dina patenträttigheter och vidta åtgärder.
Vi kan tillhandahålla en övervakningstjänst för patent och utarbeta din sökprofil tillsammans med dig.
Utöver det eller som alternativ till övervakningen av ett specifikt patent kan du även övervaka utvecklingen inom ett teknikområde eller affärsområde eller aktiviteterna hos en eller flera konkurrenter
Behöver du hjälp med patentövervakning? Kontakta oss och vi sätter upp en skräddarsydd övervakningslösning åt dig.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg