Zacco | Patentinvändningar och överklaganden

Patentinvändningar och överklaganden

Har din konkurrent ett patent som inkräktar på din verksamhet? I så fall kan du lämna in en invändning för att utmana dess giltighet. Invändningar och överklaganden avser i allmänhet giltighetsförfaranden gällande beviljade patent.

Du kan bestämma dig för att invända mot ett beviljat patent för att utmana beviljandets giltighet. Detta är vanligtvis relevant om du tror att ett patent har utfärdats på oriktiga grunder. På motsvarande sätt kan andra personer besluta sig för att utmana utfärdandet av ett patent som du har fått beviljat.

Behöver du hjälp vid invändnings- och överklagandeförfaranden?

Kontakta oss och vi leder dig igenom förfarandena. Våra ombud representerar dig vid patentmyndigheterna, vare sig du är opponent eller svarande.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg