Zacco | Patent prosecution - patentskydd för dina idéer och innovationer

Patent prosecution

Är du orolig över att gå vilse i de juridiska och formella kraven för olika patentsystem? Att missa kritiska tidsfrister eller känna sig osäker över vad som behöver göras med ett svar från en myndighet? Patentärendehantering (patent prosecution) avser den formella processen inriktad på beviljande av patentansökningar i de länder och marknader världen över som du har valt.

Hålla koll på dina rättigheter

De juridiska kraven skiljer sig åt markant beroende på inom vilken lagstiftning som du önskar få ditt patent beviljat. Våra experter vet vad som krävs och vilket som är det bästa sättet att interagera med relevanta myndigheter. Vi håller reda på alla kritiska tidsfrister och kommer att påminna dig och ge dig råd på vägen.
Zacco har ett väletablerat nätverk av utländska ombud som vi övervakar kontinuerligt gällande kvalitet och kostnader.
Skulle du vilja delegera ärendehanteringen för dina patenträttigheter till Zaccos experter? Vi har systemen, rutinerna och expertisen för att garantera ett effektivt och ändamålsenligt sätt att hantera dina patentärendehanteringsfrågor. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg