Zacco | PCI-DSS Audit & Consulting - Rådgivning gällande PCI-DSS

Revision & rådgivning gällande PCI-DSS

Handlare och tjänsteleverantörer är skyldiga att följa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) för att skydda kunders kreditkortsuppgifter. Zacco kan hjälpa dig och ditt företag säkerställa att ni kontinuerligt efterlever de krav som ställs enligt PCI-DSS.

Efterlevnad betyder anpassning till en regel, såsom en specifikation, policy, standard eller lag. Regelefterlevnad beskriver det mål som organisationer strävar efter att uppnå i sina ansträngningar för att efterleva relevanta lagar, riktlinjer och bestämmelser. Organisationer som inte uppfyller PCI-säkerhetskrav kan få kännbara böter eller utestängas från kreditkortshantering.

Våra tjänster inom PCI-DSS möjliggör för organisationer att uppfylla juridiska och lagstadgade säkerhetskrav, liksom att följa erkänd praxis och internationella standarder.

Låt Zacco bli din compliance-partner

Teamet bakom Zacco Cyber Security har omfattande erfarenhet inom områdena PCI-DSS, PA-DSS & P2PE-DSS, och kan vägleda dig genom relevanta riktlinjer, bestämmelser, standarder och den juridik som krävs. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg