Zacco | Penetrationstestning - vi hittar svagheter och täpper till säkerhetshål

Penetrationstestning

Hur säkra är dina webbtjänster, applikationer, molntjänster eller ditt nätverk? Verksamheter av idag är mer digitala än någonsin och ständigt mål för externa attacker, varför det är av yttersta vikt att avslöja och åtgärda brister i er digitala miljö. Vi hjälper dig att utvärdera och bedöma dina kritiska digitala tjänster, i syfte att förhindra yttre påverkan på er verksamhet.

Vår metodik

Zacco erbjuder penetrationstestning för bland annat nätverk, webbapplikationer och mobilapplikationer, telekominfrastruktur och driftsteknologi. Med utgångspunkt i väletablerad metodik strävar vårt team av specialister efter att blotta potentiella säkerhetshål i er miljö. Våra säkerhetskonsulter arbetar tätt tillsammans med dig för att välja det testalternativ som passar dina behov bäst.

Våra penetrationstester omfattar traditionell penetrationstestning liksom den mer agila, scenariobaserade formen av testning. De flesta tester utförs idag baserat på olika scenarier, men grunden i dessa tester vilar fortsatt på ett urval av basmetoder och -tjänster.

Våra säkerhetsexperter kan:

  • Förse din organisation med mycket skickliga specialister som hjälper dig avslöja potentiella säkerhetshål i era tjänster eller infrastruktur
  • Erbjuda enstaka resurser eller dedikerade team för att bedöma små eller komplexa mål
  • Tillhandahålla väldokumenterade rapporter i enlighet med verifierade metoder

Vi hjälper dig upptäcka potentiella risker och säkerhetshål, och stöttar dig i framtagandet av en åtgärdsplan. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg