Zacco | Portföljhantering och paralegal-tjänster

Portföljhantering och paralegal-tjänster

Att bygga upp och handha en IP-portfölj involverar ett stort antal administrativa uppgifter genom hela tillgångens livscykel. Uppgifterna kräver specifik expertis inom relevant lagstiftning.

Administrativ expertis till ditt förfogande

Zaccos stora team med paralegals och administratörer är experter inom olika och skiftande nationella formalitetskrav.

Majoriteten av våra paralegals har erfarenhet av flera ärendehanteringssystem, både företagslösningar och lösningar hos juristfirmor. Zaccos unika kombination av paralegal-kompetens, språkkunskaper, IT-kompetens och en IT-plattform i världsklass möjliggör för våra paralegals att på ett professionellt sätt handha alla delar av IP-formalia och samtidigt anpassa sig efter våra klienters individuella behov och affärsprocesser.

Zacco fokuserar ständigt på hur vi bättre kan sköta våra klienters formaliahantering på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt speciella synsätt gällande effektiv bemanning, automatisering och digitala lösningar leder till en avsevärd minskning av dina kostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt tjänsteutbud!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg