Zacco | IP-portföljförvaltning - effektiv och pålitlig hantering av dina immateriella rättigheter

IP-portföljförvaltning

Det kompletta och förmodligen diversifierade spannet av dina IP-tillgångar utgör din portfölj. Att förvalta den är en pågående process som innefattar att bedöma tillgångar, lägga till nya och släppa de tillgångar som har förlorat sitt värde för din affärsverksamhet.

Skaffa en överblick över alla dina tillgångar i din portfölj

Din viktigaste uppgift är förmodligen att få en snabb, tydlig och hanterbar överblick över ditt företags IP-portfölj. Vilka IP-tillgångar innehåller den för tillfället, vad saknas och hur kan du åtgärda möjliga strategiska brister i den? Du behöver känna till detta för att ha kontroll.
Hantera tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt Kostnader måste tas i beaktande på alla nivåer, och ur ett IP-portföljförvaltningsperspektiv är det av största vikt att du investerar i, underhåller och avyttrar de rätta IP-tillgångarna. Kanske bör din strategi och som konsekvens därav din IP-portfölj, finslipas för att vara mer proaktiv eller bli mer aggressiv för att snabbt utveckla en patentportfölj som skyddar din förstklassiga produkt, dess vidare utveckling och relaterade produkter. Dessutom kan det vara ändamålsenligt att ta reda på huruvida några delar av din portföljförvaltning skulle må bra av att outsourcas. Detta ur ett kostnads-, tids- och/eller kompetensperspektiv.
Zacco ger dig hela bilden Vi kan hjälpa dig att identifiera IP-aspekterna som du behöver ta itu med för att med framgång hantera din IP-portfölj. Vi kan hjälpa dig igenom labyrinten av tillgängliga alternativ för att möjliggöra för dig att använda dina interna resurser optimalt och outsourca resten i enlighet med vad som är mest ändamålsenligt för affärsverksamheten.
Dessutom kan vi tillhandahålla en säker portal för din portfölj. Vi kallar den för Zacco Net Premium. Där kan du komma åt information om dina IP-rättigheter 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, när det passar dig och ditt företags behov.
Kontakta oss! Zacco är redo att bli din betrodda och tillförlitliga partner. Du erhåller en skräddarsydd kombination av juridisk, teknisk och digital kompetens samt cybersäkerhetskompetens, som hjälper dig att sköta din IP-portfölj optimalt och på ett säkert sätt.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg