Zacco | Skydd av personuppgifter - GDPR, Dataskyddsförordningen, integritet

Skydd av personuppgifter

Vad menas med skydd av personuppgifter och hur definieras personuppgifter? För vilka ändamål är det tillåtet att samla in och bearbeta personuppgifter? Under hur lång tid är det tillåtet att behålla personuppgifterna? Zacco har expertkunskap inom dessa områden och kan hjälpa dig att säkerställa att ditt företag uppfyller kraven enligt GDPR och andra regelverk för skydd av den personliga integriteten.

EU:s regelverk för skydd av personuppgifter, GDPR, Dataskyddsförordningen, är den mest långtgående dataskyddslagstiftningen i världen och innehåller många nya krav på organisationer. Den påverkar företag både inom och utanför EU, så länge företagen riktar sig till eller samlar in data som avser personer inom EU, och har redan på ett grundläggande sätt transformerat hur företag hanterar personuppgifter.

Att tillse att ditt företag följer GDPR är av största vikt, inte minst med tanke på de böter som kan utdömas vid bristande efterlevnad. Att uttolka och korrekt tillämpa föreskrifter gällande de rättsliga övervägandena för att bearbeta personuppgifter, som samtycke, avtalsmässig eller skyldighet enligt lag liksom att upprätta processer för korrigeringar och dataradering, kan vara en komplex och krävande uppgift.

Korrekt hantering av personuppgifter skyddar och förbättrar din affärsverksamhet

Det viktigaste syftet med GDPR och andra integritetsbestämmelser är att trygga personuppgifterna för individer. Samtidigt kan upprättandet av lämplig infrastruktur för att uppfylla detta mål vara ett utomordentligt tillfälle att strömlinjeforma och säkra andra aspekter av din verksamhet när det gäller hur ni bearbetar och skyddar kritisk affärsinformation. Zacco kan hjälpa till.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg