Coronavirus: Zacco will remain in operation... Read more

Coronavirus: Zacco will remain in operation... Read more

Sekretess

Vad menas med sekretess och hur definieras personuppgifter? För vilka ändamål är det tillåtet att samla in och bearbeta personuppgifter? Under hur lång tid är det tillåtet att behålla personuppgifterna? Zacco har expertkunskap inom dessa områden och kan hjälpa dig att säkerställa att ditt företag uppfyller kraven enligt GDPR och andra sekretessbestämmelser.

Europas datasekretess- och säkerhetslag, GDPR, Dataskyddsförordningen, är den mest långtgående sekretess- och säkerhetslagen i världen och innehåller många nya krav på organisationer. Den påverkar företag både inom och utanför EU, så länge företagen riktar sig till eller samlar in data som avser personer inom EU, och har redan på ett grundläggande sätt transformerat hur företag hanterar personuppgifter.

Att tillse att ditt företag följer GDPR är av största vikt, inte minst med tanke på böterna som kan utdömas vid bristande efterlevnad. Att uttolka och korrekt tillämpa föreskrifter gällande de rättsliga övervägandena för att bearbeta personuppgifter, såsom samtycke, kontrakt eller en juridisk skyldighet liksom att upprätta ordentliga procedurer för korrigeringar och dataradering, kan vara en komplex och krävande uppgift.

Korrekt hantering av personuppgifter skyddar och förbättrar din affärsverksamhet

Det viktigaste syftet med GDPR och andra sekretessbestämmelser är att trygga personuppgifterna för individer. Samtidigt kan upprättandet av lämplig infrastruktur för att uppfylla detta mål vara ett utomordentligt tillfälle att strömlinjeforma och säkra andra aspekter av ditt företagande när det gäller hur du bearbetar och skyddar kritisk affärsinformation. Zacco kan hjälpa till. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Senior Partner Regional Director, Norway & the UK
 • Bergen
 • Oslo
 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Göteborg
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Sales Manager Sweden West
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Vice President and Director Digital Business
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO, Zacco group
 • Copenhagen
 • Director Cyber Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Øresund
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg