Zacco | Recordals - Anmälningar och ändringar i officiella register

Recordals

Recordals är en administrativ uppgift som har en viktig roll vid överföringen av immateriella rättigheter för att möjliggöra spårning av ändringar i ägandeskap. De nationella formalitetskraven för recordals-processerna skiljer sig åt mycket.

Experter inom formalitetskrav

Zacco har ett stort team med paralegals och administratörer som är experter inom alla nationella formalitetskrav inklusive recordals-processer. Vi arbetar i team och har bred erfarenhet av gränsöverskridande arbete i de nordiska länderna. Detta möjliggör för våra klienter att ha en ingång för våra tjänsteerbjudanden.

Vi kan handha recordals i Danmark, Norge, Sverige och Finland mycket effektiv och direkt mot de nationella myndigheterna. Detta möjliggör för dig att ha en enda kontaktpunkt för fyra länder i norra Europa vilket underlättar processen och arbetet för dig på ditt håll.

Dessutom arbetar vi mycket tätt ihop med de nationella myndigheterna för att säkerställa en effektiv och slimmad process hos oss vilket ger oss möjlighet att tillhandahålla några av de bästa tjänsteerbjudandena i norra Europa.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt tjänsteutbud!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg