Zacco | Säkerhetsgranskning av kod - vi letar efter säkerhetshål i din källkod

Säkerhetsgranskning av kod

Hur säkra är dina programvaruapplikationer? Hos Zacco har vi experter som kan tillhandahålla granskning av säker kod för att blottlägga dolda sårbara punkter, utvecklingsmissar, och verifiera att viktiga säkerhetskontroller implementeras.

En programvaruapplikation är endast så stark som sin svagaste kod. Zaccos Secure Development-team tillhandahåller en tjänst innebärande en komplett granskning av säker kod där vi säkerställer att alla säkerhetsproblem som avser kodapplikation rättas till i tid. Detta underlättar vid utvecklingen av applikationen.

Säkerhet är vår affärsverksamhet

Vid kodgenomgången är säkerhet en av våra topprioriteringar. Vi beaktar även de digitala tillgångarna, såsom kod, data, programvara och appar, som skapas under processens gång och som kan vara värdefulla för dig. Exempelvis beaktar vi vilka slags data som genereras. Vem äger dessa data? Var sparas de? När vi hanterar personuppgifter säkerställer vi även att vi följer regelverket för GDPR. Och om vi beslutar oss för att använda Open Source-programvara ser vi till att vi förstår licensstrukturerna och har en lämplig process när vi arbetar med Open Source-programvara.

Zaccos systemutvecklare med säkerhetsinriktning har omfattande erfarenhet, och vi kan hjälpa till att säkra din kod eller andra digitala tillgångar som vi identifierar. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg