Zacco | Projektledning gällande programvaruutveckling

Projektledning gällande programvaruutveckling

Behöver du hjälp av experter för att hantera programvaruutvecklingsprojekt? Zacco är ett IP-konsultföretag som tillhandahåller projektledning och flexibelt ledarskap, och vi kan hjälpa dig med allt ifrån att utveckla programvara till att skydda de digitala tillgångarna som vi identifierar under processens gång.

Genom hela utvecklingsprojektet är säkerhet en av våra topprioriteringar. Vi beaktar även de digitala tillgångarna, såsom data, programvara och appar, som skapas under processens gång och som kan vara värdefulla för dig. Exempelvis beaktar vi vilka slags data som genereras. Vem äger dessa data? Var sparas de? När vi hanterar personuppgifter säkerställer vi även att vi följer regelverket för GDPR. Och om vi beslutar oss för att använda Open Source-programvara ser vi till att vi förstår licensstrukturerna och har en lämplig process när vi arbetar med Open Source-programvara.

Zacco kan:

  • tillhandahålla tvärfunktionella team bestående av programvaruutvecklare och patentkonsulter som kan assistera i utvecklingsfasen och hjälpa till att skapa och patentera värdefulla digitala tillgångar såsom programvara eller data (exempelvis sifferuppgifter, statistik, information)
  • hjälpa dig att förstå riskerna och möjligheterna som är involverade vid, exempelvis användning av open source-licenser kontra att patentera din programvara och ditt know-how

Många av vår projektledare är certifierade inom projektledning enligt PMI, IPMA och PRINCE2, och vi har ett djupt kunnande inom flexibla processer och metodiker. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg