Zacco | Kvalitetssäkring av programvaruutveckling - säker utveckling

Kvalitetssäkring av programvaruutveckling

Behöver du hjälp av experter för att säkerställa kvaliteten i din programvaruutvecklingscykel? Zacco tillhandahåller anpassade tjänster inom kvalitetssäkring för att höja kvalitetsnivån på digitala tillgångar, såsom programvara, data och kod.

Kvalitetssäkring är en pågående process som är till för att säkerställa att den utvecklade programvaran uppfyller etablerade standarder eller kvalitetsspecifikationer. Vårt Secure Development-team har all kompetens som krävs inom kvalitetssäkring för att du ska uppnå nödvändiga kvalitetsnivåer i en testdriven miljö. Det är fastställt att programvarutestning ökar kvaliteten, minskar de sammantagna kostnaderna och förkortar ledtider.

Vi tillhandahåller kvalitet och säkerhet för programvara

Genom hela utvecklingsprocessen är säkerhet en av våra topprioriteringar. Vi beaktar även de digitala tillgångarna, såsom data, programvara och appar, som skapas under processens gång och som kan vara värdefulla för dig. Exempelvis beaktar vi vilka slags data som genereras. Vem äger dessa data? Var sparas de? Och när vi hanterar personuppgifter måste vi säkerställa att vi följer regelverket för GDPR.

Zaccos team med testledare, testutvecklare och kravtekniker kan hjälpa dig igenom varje fas i ett programvaruutvecklingsprojekt. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg