Zacco | Teknologibevakning - att följa den tekniska utvecklingen

Teknologibevakning

Vill du hålla dig ajour gällande utvecklingen inom ett specifikt teknikområde? Teknologibevakning är en oumbärlig tjänst som hjälper dig att behålla ett starkt grepp om dina patenttillgångar och hålla koll på utvecklingsaktiviteterna hos andra.

Information är nyckeln till framgång 

Betydelsen av IP-skydd ökar. Utöver att skydda dina egna tillgångar behöver dina konkurrenter och andra aktörer övervakas mer noggrant och i ett tidigare skede. Det är viktigt att vara på sin vakt för att förhindra att missa möjligheter, exempelvis genom licensiering. Du riskerar också att göra intrång på andras rättigheter, något som kan få allvarliga finansiella konsekvenser för din affärsverksamhet.
Utöver det eller som alternativ till teknologibevakning kan vi även övervaka aktiviteterna hos en eller flera konkurrenter eller specifika patent.
Behöver du hjälp med teknologibevakning? Kontakta oss och vi sätter upp en skräddarsydd övervakningslösning åt dig. Vi kan hjälpa dig att behålla kontrollen över dina tillgångar.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg