Zacco | Skydd av företagshemligheter

Skydd av företagshemligheter

Skydd av företagshemligheter finns i flera varianter som spänner från praktiskt skydd, fysiskt skydd, digitalt skydd till rättsligt skydd. Hos Zacco har vi expertisen för att kunna ge råd olika aspekter för att skydda dina företagshemligheter.

Vad är en företagshemlighet?

Begreppet företagshemligheter är brett och omfattar såväl enkla som mer komplicerad information eller uppgifter om ett företags affärs-eller driftsförhållanden som företaget håller hemliga, eftersom det kan skada företagets möjligheter i konkurrenssituation om informationen blir känd.

Hur kan du skydda företagshemligheten?

Stöld av företagshemligheter brukade innebära att stjäla eller kopiera ett fysiskt dokument eller objekt, men nuförtiden, i och med digitaliseringen av information, sker det i ökande utsträckning genom olovlig åtkomst till datornätverk. Att förvara sina företagshemligheter och andra data på ett säkert sätt på den ständigt utvecklande digitala arenan involverar vanligtvis ett antal olika rådgivare och tjänsteleverantörer, men Zacco har en samlad expertis för att hantera alla aspekter gällande säkerheten:

  • Vårt Cyber Security-team kan hjälpa dig att identifiera dina värdefulla digitala tillgångar och värdera, utveckla och implementera den relevanta nivån på säkerhetsåtgärder och övervaka dessa tillgångar för fortsatt säkerhet.
  • Vårt Digital Threat Intelligence-team kan hjälpa dig att övervaka och utreda potentiella digitala brott och kan fungera som länken mellan dig och rättsväsendet.
  • Vårt TechLaw-team kan tillhandahålla support för att skydda dina digitala tillgångar både internt och externt utifrån såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv.

Vi kan hjälpa din organisation att behålla ägandeskapet till dina data och alla övriga digitala tillgångar.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg