Zacco | Hävningsförfaranden gällande varumärke & design/mönster

Hävningsförfaranden gällande varumärke & design/mönster

Ett hävningsförfarande är en process som innebär att man ifrågasätter den fortsatta giltigheten av en varumärkesregistrering. Zacco hjälper många av våra klienter att hantera hävningsförfaranden gällande varumärken och mönster.

Om någon annans registrerade varumärke eller mönster liknar ditt, kan du under vissa förutsättning häva registreringen och därigenom säkerställa det fortsatta skyddet och värdet för den egna ensamrätten Att registreringen av ett varumärke eller mönster hävs innebär att giltigheten av registreringen upphör och att registreringen därför avförs från det officiella registret. En hävningsprocess kan också möjliggöra för andra att därefter registrera varumärket eller mönstret.

Du behöver ha giltiga skäl för att ett hävningsförfarande mot ett varumärke eller mönster Ska bli framgångsrikt

Du kan exempelvis begära hävning av en registrering för ett varumärke eller mönster baserat på att:

  • registreringen kolliderar med tidigare rättigheter, såsom ett varumärke eller mönster
  • Varumärkesrättighet
   • inte används längre
  • Design/mönster
   • om det registrerade mönstret inte var nytt eller saknade särprägel

Våra jurister kan hjälpa till

Oavsett om du behöver få hjälp med att häva en varumärkesregistrering eller mönster eller vill försvara din registrering mot ett hävningsförfarande kan vi hjälpa till. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg