Zacco | Trademark Clearinghouse (TMCH) - säkra dina registrerade varumärken digitalt

Trademark Clearinghouse

Trademark Clearinghouse (TMCH) och Domain Protected Marks List (DPML) är databaser med validerade och registrerade varumärken inriktade på att erbjuda varumärkesägare kostnadseffektiva metoder för att förhindra intrång genom domännamnssystemet.

Som innehavare av ett registrerat varumärke kan du anmäla dig till Trademark Clearinghouse (TMCH). Det ger dig möjlighet att registrera nya generiska toppdomäner före den allmänna lanseringen. Detta kan visa sig mycket värdefullt om en toppdomän som är relevant för ditt företag eller varumärke lanseras någon gång i framtiden. Exempelvis skulle .patent eller .trademark kunna vara intressant för Zacco.

Domain Protected Mark List (DPML) ger varumärkesinnehavare möjligheten att blockera registrering av domännamn som innehåller ett visst varumärke för samtliga toppdomäner som administreras av en given organisation.
Ta kontakt med oss för att lära dig hur vi kan anmäla ditt varumärke till TMCH och DPML!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg