Zacco | Upprätthållande av det egna varumärkeskyddet och påtalande av otillåten användning

Upprätthållande av det egna varumärkeskyddet och påtalande av otillåten användning

Om du behöver skydda ensamrätten till ditt varumärke och därför behöverpåtala ett intrång i din varumärkesrättighet, behöver du stöd vidi en sådan tvist. Vi kan hjälpa dig

Även om domstolsprövning är en sista utväg, är det ibland nödvändigt att vidta rättsliga åtgärder för att skydda din ensamrätt och för att upprätthålla värdet på ditt varumärke.

I behov av att hjälp med att påtala otillåten användning?

Zaccos jurister har erfarenhet av att hantera olika juridiska frågeställningar inom varumärkesrättens område v, och vi biträder ofta våra klienter med hantering av komplexa ärenden. Vi kan bistå i ärenden som syftar till att skydda och upprätthålla dina varumärkesrättigheter i olika skeden. Till exempel genom att:

  • Bistå vid intrång i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, liksom i de flesta andra jurisdiktionerna med hjälp av vårt breda internationella nätverk av samarbetspartners
  • företräda våra klienter vid domstolsförfaranden i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, eller i andra jurisdiktionsområden med hjälp av vårt nätverk av samarbetspartners
  • Påtala intrång som sker på hemsidor, digitala marknadsplatser och/eller på sociala media

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg