Zacco | Invändning mot varumärkesregistrering

Invändning mot varumärkesregistrering

Har någon invänt mot registrering av ditt varumärke? Behöver du hjälp med att invända mot registrering av någon annans varumärke? Zacco kan hjälpa till.

Invändningsförfarandet är en procedur där en varumärkesinnehavare (Invändaren) kan söka förhindra registrering av någon annans varumärke mot registrering av ett annat varumärke. En invändning kan bland annat grundas på risk för förväxling med invändarens tidigare varumärkesrättigheter. Våra jurister kan ge råd och stöd och företräda dig i invändningsförfarandet för att uppnå bästa resultat

Invändningar kan skydda ditt företags kännetecken

Det är av största vikt att du bevakar dina varumärkesrättigheter och vidtar lämpliga åtgärder för upprätthålla dessa rättigheter och deras värde. Du kan skydda och säkra din konkurrensfördel genom att invända mot registreringav ett varumärke som är förväxlingsbart likt ditt eget varumärke. Zacco kan hjälpa till med förväxlingsbedömning

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg