Zacco | Ansökningsförfarande gällande varumärke - registrera och skydda ett varumärke

Ansökningsförfarande gällande varumärke

Du kan skydda ditt namn, din slogan eller logotyp genom att registrera den/det som varumärke. Ett varumärke särskiljer dina produkter och tjänster från dina konkurrenters. Välkända varumärken utgör ovärderliga tillgångar, och vi kan hjälpa till att ta fram en strategi för varumärkesskydd.

Varumärken kan vara olika saker. Exempelvis kan följande registreras som varumärke:

  • ett ord
  • ett uttryck (eller ett begrepp)
  • ett namn
  • en figur
  • en utstyrsel (själva varan eller förpackningens utformning) (som den typiska Coca-Cola®-flaskan)
  • en slogan
  • en logotyp
  • ljud/melodi
  • en rörelse
  • en kombination av ovanstående

Vad som inte kan registreras som varumärke

Vissa krav måste vara uppfyllda för att ett varumärke ska kunna registreras, som att:

  • Det får inte uteslutande vara beskrivande av eller ett generiskt uttryck för varan och/eller tjänsten.Det går inte att registrera sådana ord eller uttryck , eftersom det ska vara möjligt för alla att använda.
  • Det får inte vilseleda konsumenten. Det går inte registrera ett namn eller en produkt om detta är vilseledande eller strider emot aktuell lagstiftning.
  • Det får inte omfatta officiella symboler. Du får inte inkludera officiella symboler (exempelvis en nationsflagga) utan tillåtelse.

Hos Zacco kan vi hjälpa dig med registrering av ditt varumärke var som helst i världen. Kontakta oss idag!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg