Zacco | Förnyelse av varumärken - håll dina registrerade varumärken vid liv

Varumärkesförnyelser

För att upprätthålla din varumärkesregistrering behöver du betala en förnyelseavgift. Om detta inte sker kommer din varumärkesregistrering att upphöra, och du kommer att förlora dina rättigheter.

Förnyelseavgifter för varumärken är avhängiga av regelverket i det land eller region där du vill förnya din varumärkesregistrering. EttEU-varumärke , European trademark (EUTM), är giltigt under tio år och kan förnyas i all oändlighet.

Hos Zacco har vi ett affärsperspektiv som går utöver att se på varumärkesförnyelser som en fråga som endast avser betalning av en avgift. Förnyelser är nära kopplade till strategiska beslut avseende din varumärkesportfölj och hur denna matchar din övergripande IP-portfölj och affärsplan i.

Därför erbjuder vi två olika typer av förnyelsetjänster:

  • En standardiserad förnyelserutin där Zaccos förnyelseavdelning informerar dig om kommande fristdatum för förnyelse under det kommande (inkludera lämplig tidsram).
  • En anpassad förnyelserutin där en erfaren konsult lägger till strategiska råd.

En ingång för alla dina IP-tjänsterärenden

Vi tror att våra klienter får den bästa hjälpen med shantering av sin IP- om man har en gemensam ingång för alla IP-tjänster. Detta är anledningen till att vi ständigt strävar efter att utveckla våra tjänster, såsom förnyelsehantering, genom att använda de främsta lösningarna. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna av förnyelsetjänster på marknaden och får därmed den mest kostnadseffektiva lösningen och högsta säkerheten för dig.

För vidare information om våra förnyelsetjänster, vänligen kontakta närmaste Zacco-kontor eller vårt förnyelseteam direkt på: renewals@zacco.com.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg