Zacco | Bruksmodeller

Bruksmodeller

En bruksmodell är en värdefull patentliknande immateriell rättighet. En bruksmodell är en exklusiv rättighet beviljad för en teknisk uppfinning som, liksom patent, möjliggör för rättighetsinnehavaren att förhindra andra från att använda den skyddade uppfinningen kommersiellt utan innehavarens tillstånd.

Varför är bruksmodeller viktiga?

Små och mellanstora företag behöver skydda sina uppfinningar och produkter för att förbli konkurrenskraftiga. Dock kan patent vara dyra och besvärliga att få. En bruksmodell är ett snabbare och kostnadseffektivt alternativ. Liksom vad gäller patent är bruksmodellansökningar inriktade på tekniska lösningar och innefattar ritningar, krav och en beskrivning.
Enligt sin grundläggande definition liknar en bruksmodell ett patent. Faktiskt kallas bruksmodeller ibland för småpatent eller innovationspatent. Bruksmodeller finns som alternativ endast i några länder såsom Tyskland, Danmark, Finland, Spanien, Italien, Kina och Sydkorea.
Funderar du på om en bruksmodell skulle kunna var det bästa skyddet för din uppfinning? Kontakta oss för att hitta svaret med hjälp av våra experter.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg