Zacco | Validering - Validering av patent inom det europeiska patentsystemet

Validering

Inom IP-industrin avser validering den formella processen att göra ett europeiskt patent giltigt nationellt i vart och ett av de utsedda länderna. I ett antal länder kräver processen inlämning av en översättning av hela patentansökan eller delar av den.

Grunderna

Ett beviljat europeiskt patent ger inte automatiskt patentskydd i hela Europa, utan måste valideras i varje enskilt land för sig för att ge skydd i just det landet. Olika länder kräver olika formalia för validering. För några europeiska länder behövs endast registrering av en delgivningsadress medan det för andra länder behövs antingen översättning av delar av patentet eller översättning av patentet i sin helhet. När ett europeiskt patent beviljas och Decision to Grant utfärdas, sätts en frist på tre månader från beviljadedatum för inlämning av en valideringsbegäran och uppfyllelse av de nationella kraven. Valideringsprocessen kräver specialistkunskap gällande formalia, inlämningskrav och språk, liksom kapacitet och smidiga rutiner.

Avgörande översättning

Konsekvenserna av en dålig översättning kan bli enorma. Våra översättningar utförs av experter som är specialiserade inom olika teknikområden, dokumenttyper och språkkombinationer. Översättarna har många års erfarenhet och genomgår utbildning för att tillhandahålla den kvalitetsnivå som vi kräver.

Gemensam kontaktpunkt

Hos Zacco har du tillgång till ett brett och väletablerat nätverk, även i de övriga europeiska länderna. Vi erbjuder en gemensam kontaktpunkt och en unik ingång till Europa.
För vidare information om våra valideringstjänster, vänligen kontakta en av våra patentkonsulter eller vårt valideringsteam direkt på: validation.europe@zacco.com.

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg