Zacco | Giltighetsundersökning - är din uppfinning patenterbar?

Giltighetssökning

Vill du få en konkurrents patent ur vägen? Giltighetssökningar är sökningar gällande känd teknik (prior art). Sökningarna sker vanligtvis i patentpublikationsdatabaser eller databaser som täcker vetenskapliga publikationer, och syftet är att generellt fastställa tidigare känd teknik mot bakgrund av ett beviljat patent för att bestrida eller granska dess giltighet.

Giltighetssökning: söka bevis för ogiltighet

En giltighetssökning är en sökning skräddarsydd för att bedöma patentkravens giltighet avseende ett beviljat patent. Vanligtvis är syftet med giltighetssökningen att identifiera ny tidigare känd teknik för att ogiltigförklara ett eller flera krav hos andra parters patent. En giltighetssökning genomförs därför ofta som stöd för ogiltighet eller invändningsförfaranden. Om du är svarande kommer giltighetssökningen att hjälpa dig att bedöma hur sårbart ditt patent kan vara när det utmanas vid en invändning.

Behöver du hjälp med en giltighetssökning?

Vi erbjuder skräddarsydda sökningar anpassade till dina specifika behov. Vi har våra egna sökexperter och har tillgång till globala databaser med patentpublikationer liksom tekniska och akademiska publikationer. Kontakta oss!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg