Vulnerability Management (VMaaS)

Allt fler företag kämpar mot virus, utpressningsförsök och andra typer av cyberattacker som sker genom säkerhetshål som redan är kända. Har du kontroll över ditt företags olika säkerhetshål – i interna såväl som externa system? Zacco kan hjälpa dig bedöma dessa säkerhetshål och vilka åtgärder som behöver vidtas, samt upprätta en effektiv och tydlig prioritetsordning.

Vår tjänst Vulnerability Management (VMaaS) ger din organisation en generell överblick över alla kända säkerhetshål i alla enheter och applikationer i ditt nätverk. Vi kan genomsöka interna såväl som de externa system och avslöja vilka enheter som är mest utsatta.

När våra verktyg har slutfört genomsökningen, går våra IT-säkerhetsspecialister igenom resultaten tillsammans med dig och upprättar en rapport. Rapporten rensas slutligen på falska eller felaktiga träffar och utgör därefter en verifierad lista över vilka säkerhetshål som utgör faktiska hot och som ni riskerar att drabbas av. Denna rapport möjliggör för dig att markant höja din säkerhetsnivå i din organisation.

Fler enheter innebär högre risk

Samtidigt som många företag av idag har förbättrat sin externa säkerhet, så är det vår uppfattning att den interna säkerheten inte sällan halkat efter. Ett vanligt scenario är att anställda flyttar data till en extern molntjänst eller andra typer av plattformar (exempelvis fildelningstjänster), ofta utan ont uppsåt, vilket leder till ökad exponering mot externa hot.
Hur säker är ditt företags data? Kontakta oss redan idag, och vårt team av IT-säkerhetsspecialister hjälper dig att ta reda på det!

Prata med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Kolding
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Göteborg
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Sales Manager Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO
 • Copenhagen
 • Director Cyber Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Managing Director Zacco Innovation Technology Øresund
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Attorney at Law, Regional Director, Norway & the UK
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg